Платформа за информираност по
въпросите на киберсигурността

Киберпрестъпността става все по-актуален и важен проблем в ежедневието ни. Хора на всякакви възрасти, независимо от тяхната степен на онлайн умения, могат да станат жертва на киберизмами. Киберпрестъпниците успяват да бъдат все по-изобретателни в действията си и да подведат дори и онази част от обществото с по-висока дигитална култура. Често си казваме „На мен няма как да ми се случи!“, но потенциален риск има винаги.

В помощ и подкрепа на всички клиенти на Обединена българска банка създадохме платформата CyberStudy. Тук, събрана на едно място, ще откриете най-важната информация за киберсигурността и лесните стъпки, които всеки от нас може да предприеме, за да се защити онлайн.

CyberStudy има за цел да ви даде полезна, подробна и практична информация със съвети за онлайн безопасност.

Нейната мисия е на достъпен език да разкаже за потенциалните рискове, които съществуват в интернет пространството, както и да образова как да ги избегнем, за да бъдем защитени.

В платформата ще откриете специализирано съдържание, разработено от експертите по киберсигурност на ОББ, на теми как да създадете сигурна онлайн парола, как да пазарувате и плащате безопасно в интернет или как да се предпазите от кражба на самоличност. В допълнение ще научите още как удобно да банкирате онлайн, как да действате при съмнителни съобщения, насочени към вас, как да се предпазите от опасностите в социалните мрежи и как ефективно да използвате виртуални частни мрежи.